Vattenläcka Järnvägsgatan

Det är en vattenläcka i korsningen Järnvägsgatan - Mejerigatan i Krylbo. Trafiken kommer styras med trafikljus förbi schaktarbetet. Lagningen av läckan påbörjas under torsdagen 22:a november och beräknas vara klar under fredagen 23:e november.

Förhoppningsvis kommer inga hus blir berörda av avstängt vatten, i sådant fall kommer mer information till de berörda. Trafiken på Järnvägsgatan kommer påverkas och delar av gatan kommer vara avstängd under arbetets gång.