Underhållsarbete

Påverkas du?

 • Kontroll av avloppsledningar i Folkärna och Källhagen

  2018-10-02

  POLLEX AB kommer på uppdrag av AVESTA VATTEN att inventera fastigheters dagvattenanslutningar till kommunens ledningar under vecka 40 och 41 i Folkärna och Källhagen.

 • Prästgatan

  2018-07-05

  Under vecka 31 kommer Avesta Vatten och Avfall AB att påbörja förnyelse av VA-ledningar på Prästgatan.

 • Bäckstigen

  2018-07-05

  Under vecka 31 påbörjar Avesta Vatten arbetet med byta ut vatten- och avloppsledningarna på Bäckstigen.