Underhållsarbete

Påverkas du?

 • Vattenläcka Gubbmossv 3/12

  2018-12-03

  Vi har en vattenläcka på Gubbmossvägen 21 som berör ett fåtal fastigheter. Arbete med att åtgärda läckan pågår och planeras vara klart under dagen.

 • Vattenläcka Järnvägsgatan

  2018-11-22

  Det är en vattenläcka i korsningen Järnvägsgatan - Mejerigatan i Krylbo. Trafiken kommer styras med trafikljus förbi schaktarbetet. Lagningen av läckan påbörjas under torsdagen 22:a november och beräknas vara klar under fredagen 23:e november.

 • Vattenläcka Ponsbachs väg lagad

  2018-11-12

  Vattenläckan på Ponsbachs väg är lagad under eftermiddagen måndagen 12/11. Schaktarbetet för att laga läckan påbörjades måndag förmiddag. De boende på Ponsbachs väg 10-14 kommer tidvis vara utan vatten medan läckan lagas.

 • Ledningsarbeten i Horndal

  2018-11-07

  Under v 46 kommer arbete med vatten- och avloppsledningar att påbörjas längst med Stora vägen 71-85 samt del av Brantstigen i Horndal.

 • Kontroll av avloppsledningar i Folkärna och Källhagen

  2018-10-02

  POLLEX AB kommer på uppdrag av AVESTA VATTEN att inventera fastigheters dagvattenanslutningar till kommunens ledningar under vecka 40 och 41 i Folkärna och Källhagen.

 • Prästgatan

  2018-07-05

  Under vecka 31 kommer Avesta Vatten och Avfall AB att påbörja förnyelse av VA-ledningar på Prästgatan.

 • Bäckstigen

  2018-07-05

  Under vecka 31 påbörjar Avesta Vatten arbetet med byta ut vatten- och avloppsledningarna på Bäckstigen.