Tankbilsolycka på vattenskyddat område längs riksväg 70 norr om Avesta

Natten till 17:e augusti har en tankbilsolycka skett efter riksväg 70 inom vattenskyddsområdet för Germundsbo vattenverk. Avesta kommun arbetar med att minimera påverkan av olyckan.

06:36 Natten till 17:e augusti har en tankbilsolycka skett efter riksväg 70 inom vattenskyddsområdet för Germundsbo vattenverk. Avesta kommun arbetar med att minimera påverkan av olyckan.

SOS Alarm larmades om branden klockan 02.52 under natten mot fredag. Räddningstjänst, ambulans och polis ryckte ut. Klockan 03.30 larmades kommunens säkerhetssamordnare som i sin tur informerade Avesta vatten och avfalls VD, Erik Nordén. Kommunens krisgrupp informerades via sms 04.37. Nu arbetar Avesta vatten och avfalls krisledning aktivt med att minimera påverkan av olyckan.

Tankbilen har brunnit på vägbanan. Beslut om att stänga ner vattenverket i Germundsbo i förebyggande syfte verkställdes 04.15. Avesta förses i nuläget med vatten från vårt andra vattenverk. Avestaborna kan använda vattnet i kranen som vanligt.

08.41 Bortforsling av massor pågår. Kontroll om eventuellt läckage till omkringliggande mark pågår.

-       Under dagen kommer vi att få indikation på om det finns kvar föroreningar i marken efter grävningen, säger Erik Nordén, VD på Avesta vatten och avfall.

Utifrån initial sanering på olycksplatsen och proverna som kommer att tas under dagen arbetar Avesta vatten och avfalls krisledning med att ta fram planer på längre sikt för sanering och vattenförsörjning.

Den norrgående körfältet på riksväg 70 är avstängt men södergående släpper man fram trafik växelvis.

13:44 Huvuddelen av de ytliga jordmassor som varit berörda av olyckan är bortforslade men schaktning i själva vägen återstår vilket PEAB gör åt Trafikverket. Återställning av vägen kommer PEAB göra klart under måndagen. Markprover på schaktbotten tas under fredagen för extra analys. Vattenverket kommer åter startas upp under fredagen.