Avesta Vattens styrelse

Vi har i dag nåtts av beskedet att styrelseledamoten och vice ordförande Mia Bergqvist har avlidit efter en tids sjukdom i en ålder av 70 år.

Mia har varit ledamot av Avesta Vattens styrelse sedan bolaget bildades 2011 och har deltagit i styrelsearbetet med stort engagemang.

 

Patrik Sundin                                                          Erik Nordén

Styrelseordförande                                                VD